Oni koji svoje automobile voze posle 60 dana od dana isteka važenja nalepnice, neće moći da produže registraciju, već će morati da vrate tablice i da podnesu zahtev za izdavanje nove saobraćajne dozvole i novih tablica.

 

ne vozite sa isteklom nalepnicom

 

Saobraćajna policija će, u narednom periodu, pojačati kontrolu prekršaja upravljanja vozilom nakon isteka roka važenja registracione nalepnice.

 

Vlasnici koji svoje automobile voze posle 60 dana od dana isteka važenja nalepnice, neće moći da produže istu registraciju, već će morati da vrate registarske tablice i da podnesu zahtev za izdavanje nove saobraćajne dozvole i novih tablica.

 

Vozaču koji bude zaustavljen u upravljanju vozilom kome je istekla registraciona nalepnica, biće izdat prekršajni nalog i oduzete registarske tablice, a njegovo vozilo će biti isključeno iz saobraćaja.

 

Za one koji ne vrate registarske tablice u roku od 60 dana, Zakon o bezbednosti saobraćaja propisuje novčanu kaznu u iznosu od 10.000 do 20.000 dinara za fizička lica, 20.000 dinara za preduzetnike, kao i kaznu od 50.000 do 600.000 dinara ukoliko je vlasnik, odnosno korisnik pravno lice.

 

U slučaju saobraćajne nezgode koju izazove vozač vozila kome je istekla registraciona nalepnica, odnosno polisa osiguranja, štetu nadoknađuje Udruženje osiguravača Srbije, a ona se potom u visini isplaćenog iznosa nadoknađuje od vlasnika vozila.

 

Uprava saobraćajne policije navodi da će za otkrivanje i dokumentovanje ovog prekršaja biti korišćene kamere za video nadzor saobraćaja u gradovima, na autoputevima i graničnim prelazima, kao i nove kamere na patrolnim vozilima.